Základní údaje

Základní údaje

Základní údajeOdhadovaný obrat skupiny IPM-RUBI za rok 2010 činí 130 milionů eur. Devadesát procent obchodů se soustředí na automobilový průmysl, zbývající část představují projekty pro odvĕtví železniční dopravy, obnovitelných zdrojů a výroby elektrospotřebičů.

Naŝe výrobky se prodávají v nejrůznĕjŝích zemích: Španĕlsko, Francie, Portugalsko, Nĕmecko, Itálie, Turecko ,Irán a zemĕ uskupení Mercosur.

Skupina má 360 zamĕstnanců soustředĕných ve 4 výrobních centrech.


Copyright ©2010 www.ipmrubi.com Mapa Stránek