Politika kvality a životního prostředí

Politika kvality a životního prostředí

Základem politiky kvality IPM-RUBI jsou následující zásady:

  • Přesnĕ znát požadavky a očekávání našich zákazníkú.
  • Vyvíjet a vyrábĕt konkurence schopné výrobky založené na naší schopnosti inovace a rozsáhlých znalostí nejrůznĕjších technologií a postupů.
  • Zavádĕt přísnou strategii nulových vadďż˝ výrobou bez jakýchkoliv nedostatků a defektů díky zdokonalování našich procesů.
  • Dodržení platných zákonú a předpisý týkajícých se životního prostředí.
  • Předcházet a snižovat dopady našich, činností na životní prostředí jakožto nedílné součásti naší každodenní práce.

Jsme držiteli následujících certifikátů kvality:

ISO/TS 16949

ISO 14001

Certifikáty

Estampaciones RUBI

GAESA

DETESA

subir
Copyright ©2010 www.ipmrubi.com Mapa Stránek