Projekty nástrojů a montážních bunĕk

Projekty nástrojů a montážních bunĕk

Projekty nástrojů a montážních bunĕkZahájení projektu se odvíjí od konzultace našeho projektového oddĕlení se zákazníkem. Pokračuje se pracemi na návrhu, realizaci projektu, návrhu nástroje a montážních bunĕk. Poté následuje sledování konstrukce a montáže zakázky.

Ukončení projektu je dáno zhotovením prvních výrobků a nastavením na sériovou výrobu.

Copyright ©2010 www.ipmrubi.com Mapa Stránek