vařování a montáž

vařování a montáž

vařování a montážIPM-RUBI zhotovuje celky a části celků pomocí různých svařovacích metod:

  • Odporové svařování
  • Svařování v aktivním plynu MIG / MAG / C02
  • Připevnĕní matic, šroubů, drátů a čepů
  • PVC tĕsnĕní
Copyright ©2010 www.ipmrubi.com Mapa Stránek